MARMARA ÜNİVERSİTESİ

   İİBF MALİYE KULÜBÜ   

 

 

 

  Online Üyelik - Mail Bankamız - Sorular - Üyeler - Çalışma Grupları - Üniversiteler - SON DAKİKA ! - Ana Sayfa - Mail

 

 

       

    FAKÜLTEMİZ

        Tarihçe

        Rozet

        Organlar ve Görevler

        Temel Amaçlar

        Rakamlar

        Bölümler

 

    ÜNİVERSİTELER

        Üniversite Adresleri

 

    ONLINE ÜYELİK

        Üyelik Formu

 

    YÖNETİM

        Yönetim Kurulu

        Çalışma Grupları

        Üyeler

 

    E-MAIL

            Mail Bankamız

 

     DİĞER

        Maliye Nedir ?

         Sorular

    

      HAKKIMIZDA

        Biz Kimiz?

         Amacımız

         Neden Varız?

 

     DERSLERLE İLGİLİ

        Ders Programı

         Dersler ve İçeriği

         Hocaları Tanıyalım

         Çıkmış Sorular

         Akademik Takvim

 

 

    LİNKLER

         Marmara Üniversitesi

         İİBF

         Marmara Community

         Gelirler Kontrolörlüğü

         Hesap Uzmanlığı

         Mezunlar Derneği

         Maliye Bakanlığı

         Hazine Müsteşarlığı

         TURMOB

         İSMMMO

           Bütçe Mali Kontrol Md.

   

                    

                                                    

 

MALİYE NEDİR ?

         Bölümün amacı bilginin, ihtisasın, tecrübenin önem kazandığı ve daha rahat yaşayabilmek için daha fazla çalışmanın gerektiği çağımızda bu gereklere uygun mali bilgilerle ve buna uygun ders programlarıyla donatılmış, lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla mali konulardaki gelişmeleri izleyerek, araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlarla mali konularda, üniversite ve çevre ilişkilerinde bilgi alışverişini ve iletişimi sağlamak, bilimsel danışmanlık hizmetini yerine getirmektir. Maliye Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin günümüz koşullarında mali konularda geniş bilgilerle donatılması, görüş bildirebilmeleri ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilmeleri amaçlanmaktadır.
         Maliye bölümünde, kamu ve özel sektörde mali konulara ilişkin teknik bilgi ve yöntemler, gerekli ekonomi ve hukuk bilgisiyle birlikte incelenir ve bu konularda eğitim yapılır.

        Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler
          Bu alanda eğitim süresi 4 yıldır. Dersler maliye, vergi, muhasebe, ekonomi, istatistik, matematik ve hukuk ağırlıklı olup, öğretim süresi boyunca maliye alanının konularında yoğunlaşmaktadır. Maliye Teorisi, Vergi Hukuku, Vergi Sistemi, Bütçe, Mahalli İdareler Maliyesi, Mali Yargı gibi dersler örnek olarak verilebilir. Dersler teorik ağırlıklı olmakla birlikte, maliye ve muhasebe alanlarında meydana gelen en son gelişmeler de aktarılmaktadır.

        Aranan Özellikler
         Bu alanda çalışmak isteyenlerin öncelikle muhakeme, yorum ve sayısal düşünme yeteneği yüksek, tertipli, sabırlı, ayrıntılar ile uğraşmaktan sıkılmayan yerinde ve doğru kararlar verebilen ve kararlarının uygulanmasını takip edebilen kişiler olması gerekmektedir.
         Bu alanda öğrenim gören öğrencilerin kitap ve teksir alımından başka eğitim masrafı yoktur. Öğrenciler, Maliye ve Gümrük Bakanlığının verdiği burslardan faydalanabilmektedir.

        Mezunların Kazandıklar Unvan ve Yaptıkları İşler
          Maliye Bölümünü bitirenlere "Lisans Diploması" verilir; ünvanlar mezunların çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişir.
          Kamu kesiminde çalışanlar, denetleme görevi ve uygulama görevi yapanlar olarak iki gruba ayrılırlar. Ancak gerektiğinde uygulama görevi yapanlar denetleme görevi de yapabilirler. Kamu kesiminde özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığında denetleme görevi yapan elemanlar, maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru, vergi yoklama memurudur. Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memurudur. Bu elemanlar belediye ve il özel idarelerinin ilgili servislerinde de görev alabilirler.
          Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nda Kaymakamlık, Adalet Bakanlığı bünyesinde İdari hakimlik, özel ve kamu kuruluşlarının tüm teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik, kontrolörlük, yeminli murakıplık, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler. Üniversitelerde araştırma görevlisi, serbest mali müşavirlik, serbest muhasebecilik, yeminli mali müşavirlik görev alanları içerisinde sayılabilir.

        Çalışma Alanları, İş Bulma İmkânları ve Kazanç
         Bölüm mezunları, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Maliye ve muhasebe alanlarında eğitim görmüş olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kamu iktisadi teşebbüsleri, DPT, mahalli idareler, Sayıştay yanında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşlar ile bankalar ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Kamu kesiminde, maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, kontrolörlük, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik, özel kesimde ise şirketler, vergi müfettişliği, mali müşavirlik ve muhasebecilik, belli başlı iş alanlarıdır. Devlet kesiminde çalışanların kazançları kanunlarla, özel sektörde çalışanların ise toplu sözleşme hükümleri ile tespit edilir.

         Bölüm dört anabilim dalından oluşmaktadır.
         1- Maliye Teorisi
         2- Bütçe ve Mali Planlama
         3- Mali İktisat
         4- Mali Hukuk